Federacja Gospodarki Żywnościowej

O federacji

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP to związek  organizacji branżowych i innych podmiotów prawnych działających w Polsce na rzecz wspierania narodowej gospodarki żywnościowej, jej promocji i rozwoju - jako jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Została zarejestrowana w KRS w 2008 roku z wniosku Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Dążymy do jak najpełniejszej integracji podmiotów sektora rolno-spożywczego, dzięki czemu tworzymy szeroką reprezentację tej ważnej gałęzi gospodarki wobec krajowych i europejskich instytucji państwowych.

Realizację swoich celów Federacja stara się osiągać m.in. poprzez aktywną współpracę, jako forum inicjujące i eksperckie, w konsultacji z Rządem, administracją państwową, Parlamentu RP i UE, polskim przedstawicielstwem w UE.  W ostatnim czasie . Federacja wystąpiła do Marszałka Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych  w sprawie zapewnienia właściwego bilansu paszowego. Federacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach na temat integracji służb nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności, stabilności rynku paszowego, znakowania żywności czy strategii promocji polskiej żywności.  Odbyliśmy spotkania m.in. z Kierownictwem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Art. Rolno – Spożywczych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego, na których przedstawiliśmy najważniejsze problemy  sektora rolno-spożywczego w Polsce i omawialiśmy ewentualne propozycje ich rozwiązań.     

Analizując swoją dotychczasową 10-letnią działalność, Federacja widzi potrzebę kontynuowania konsolidacji, a dzięki temu stworzenie jak najszerszej, merytorycznej  reprezentacji branżowych organizacji na forum publicznym. Aktywne, merytoryczne działania pozwolą nam łatwiej osiągnąć wspólne dla wszystkich przedstawicieli sektora rolno-spożywczego cele. Dlatego zachęcamy Państwa organizację do wstąpienia  i włączenia się w działania Federacji.

Program działania na lata 2016 – 2019 uchwalony na WZ w maju 2016 roku jest bieżąco korygowany w zależności o sytuacji w sektorze rolno – spożywczym. Rozważamy także działania w przedmiocie nowelizację ustawy o stowarzyszeniach  w zakresie prawnych możliwości zaliczania składek członkowskich jako kosztów prowadzonej działalności. Uważamy, że niedofinansowanie samorządu branżowego jest powodem niskiej reprezentatywności i aktywności  na  forach międzynarodowych  i krajowych.

Zapraszamy do współdziałania.

 

Pobierz - program działania

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.