Federacja Gospodarki Żywnościowej

O federacji

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP to związek  organizacji branżowych i innych podmiotów prawnych działających w Polsce na rzecz wspierania narodowej gospodarki żywnościowej, jej promocji i rozwoju - jako jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Została zarejestrowana w KRS w 2008 roku z wniosku Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Dążymy do jak najpełniejszej integracji podmiotów sektora rolno-spożywczego, dzięki czemu tworzymy szeroką reprezentację tej ważnej gałęzi gospodarki wobec krajowych i europejskich instytucji państwowych.

Realizację swoich celów Federacja stara się osiągać m.in. poprzez aktywną współpracę, jako forum inicjujące i eksperckie, w konsultacji z Rządem, administracją państwową, Parlamentu RP i UE, polskim przedstawicielstwem w UE.  W ostatnim czasie Federacja zainicjowała wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wydzielenia działu gospodarka żywnościowa. Federacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach na temat integracji służb nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności, stabilności rynku paszowego, znakowania żywności strategii promocji polskiej żywności czy innowacyjnych rozwiązań techniki genomowej.  Odbywamy spotkania m.in. z przedstawicielami Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Art. Rolno – Spożywczych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego, na których przedstawiamy najważniejsze problemy  sektora rolno-spożywczego w Polsce i przedstawiając ewentualne propozycje ich rozwiązań. W ostatnim okresie czasu aktywnie uczestniczymy w procesach zabezpieczających dostępność energetyczną dla sektora producentów rolnych i przetwórstwa.      

Analizując swoją dotychczasową 14-letnią działalność, Federacja widzi potrzebę kontynuowania konsolidacji, a dzięki temu stworzenie jak najszerszej, merytorycznej  reprezentacji branżowych organizacji na forum publicznym. Aktywne, systemowe, merytoryczne działania pozwolą nam łatwiej osiągnąć wspólne dla wszystkich przedstawicieli sektora rolno-spożywczego cele. Dlatego zachęcamy Państwa organizację do włączenia się we wspólne, partnerskie działania Federacji.

Program działania na lata 2023 – 2025 uchwalony na WZ w czerwcu 2022 roku jest bieżąco korygowany w zależności o sytuacji w sektorze rolno – spożywczym. Rozważamy także działania w przedmiocie nowelizację ustawy o stowarzyszeniach  w zakresie prawnych możliwości zaliczania składek członkowskich jako kosztów prowadzonej działalności. Uważamy, że niedofinansowanie samorządu branżowego jest powodem niskiej reprezentatywności i aktywności  na  forach międzynarodowych i krajowych by budować wspólnie pozycję gospodarki żywnościowej.

Zapraszamy do współdziałania.

 

Pobierz - program działania

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.