Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 9 - 2018

2018-08-17
Kategoria:   

W dniu 26 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z ministrem rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Janem Krzysztofem Ardanowskim. Tematem spotkania były aktualne problemy  rzutujące na funkcjonowanie sektora rolno – spożywczego i docelowe działania  usprawniające jego funkcjonowanie. 
W dyskusji:

 • Pan Minister poinformował, że będzie starał się budować gospodarkę żywnościową na zasadzie naczyń połączonych, nowelizować procedury promocji żywności by dostęp do środków miał cały łańcuch  upraw, hodowli, przetwórstwa  a organizowane wystawy na targach międzynarodowych  miały charakter stoiska kraju POLSKA, tworzyć stanowiska radców rolnych w placówkach zagranicznych zwłaszcza w krajach o dużym potencjale nabywczym żywności  oraz rozwijać przemysł spożywczy na bazie surowców krajowych.    
 • Pan Rajmund Paczkowski zaprezentował cele  i działania  Federacji oraz zadeklarował merytoryczną współpracę z resortem oraz wspieranie inicjatyw resoru na forach administracji krajowej  i międzynarodowej. Zwrócił się też  z prośbą o większe, robocze  korzystanie z  wiedzy  organizacji branżowych   przez jednostki  ministerstwa.
 • Pani Monika Piątkowska, Prezes izby Zbożowo – Paszowej skupiła się nad  zwiększeniem wykorzystania krajowych alternatywnych źródeł białka w produkcji pasz. Sprawne i bez negatywnych konsekwencji dla polskiej gospodarki przeprowadzenie procesu zastąpienia śruty sojowej GMO polskim białkiem pochodzenia roślinnego wymaga ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron tj.  rolnika – producenta pasz – użytkownika czyli hodowców oraz konsumentów. Firmy sektora rolno – zbożowego rozumieją  kierunki zmian polskiego ustawodawstwa ale również mając świadomość zagrożeń  rynkowych z tym związanych wyrażają pełną gotowość do współpracy z resortem. Zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe systematycznie wzrasta co jest konsekwencją utrzymującej się wysokiej dynamiki produkcji drobiarskiej a także w chowie trzody chlewnej, w związku z postępującym procesem jego koncentracji i zmian technologii żywienia. Rocznie produkujemy ok. 11 mln ton mieszanek oraz importujemy ok. 2,4 mln ton śruty sojowej, która praktycznie w całości jest genetycznie modyfikowana (97-98%) a koszt śruty sojowej GMO to poziom 1500 zł/t a bez GMO 1880 zł/t. Obecnie na rynku istnieją bardzo ograniczone możliwości substytucji sruty sojowej innymi surowcami białkowymi, przede wszystkim z powodu niskiej produkcji oraz ograniczenia żywieniowe. Z obliczeń przeprowadzonych w sektorze paszowym aby w całości zastąpić udział importowanej w ilości 2,4 mln ton śruty sojowej GMO potrzebujemy ok. 1,1 mln ton ale białka pochodzenia roślinnego. Polska produkcja mięsa, sektor paszowy i producenci surowca stanowią system naczyń połączonych w związku z czym realizacja tego wyzwania wymaga precyzyjnie określonego czasu realizacji ścisłej współpracy wszystkich stron procesu.
 • Pan Krzysztof Nykiej, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego podjął temat derogacji neonikotynoidów w zaprawianiu buraka cukrowego i że Związek liczy na pozytywne rozpatrzenie przedmiotowych wniosków. Zaproponował rozpatrzenie i omówienie zagadnienia w gronie reprezentantów KZPBC na co Minister przystał.
 • Pan Janusz Rodziewicz, Stowarzyszenie Rzeźników  i Wędliniarzy RP przedstawił problem dyskryminowania przez sieci handlowe małych i średnich zakładów mięsnych oraz stosowania dumpingu cenowego jak również zasygnalizował potrzebę objęcia przez jednostki kontrolujące sprawdzania cen dostaw mięsa  z zaniżonymi cenami ich sprzedaży.  Wnioskował o  wykorzystanie derogacji KE dotyczącej możliwości zwiększenia ubijanych świń i bydła bez konieczności ich klasyfikowania w systemie EUROP.
 • Pan Adam Stępień, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju poinformował, że bieżące kwestie sektora ukierunkowane są na rozwój rynku rzepaku w Polsce: 
 1. Rzepak w kontekście programu dywersyfikacji dostaw białka paszowego na lokalne surowce bez GMO.  
 2. Biodiesel  w rozszerzonym od 2019 roku programie paliwa rolniczego i potrzeba szerszej merytorycznej dyskusji na temat przyszłości i problemów branży biopaliw w ramach odrębnego spotkania z Polską Koalicją Biopaliw i Pasz Białkowych oraz
 3. Konieczność utworzenia odrębnego Funduszu Promocji Roślin Oleistych i Białkowych.
 • Pan Marcin Mucha  zwrócił uwagę na niepokojący problem wycofywania substancji aktywnych na forum UE, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę środków ochrony roślin dostępnych w Polsce. Jednocześnie podkreślił, ze czasochłonny, skomplikowany i kosztowny proces tworzenia nowych substancji przy licznych obostrzeniach regulacyjnych związanych z rejestracją produktów, może powodować trudności z zapewnieniem szerokiego wachlarza środków  dla rolników. Dlatego wskazana jest aktywność Polski w dyskusjach unijnych i wsparcie resortu rolnictwa w temacie środków ochrony roślin.
 • Pan Marek Przeździak przedstawił stanowisko FGŻ w sprawie wydzielenia w działach gospodarki – gospodarki żywnościowej. W chwili obecnej kilka resortów ma tą problematykę w swoich kompetencjach co utrudnia skoordynowane i kompleksowe podejście. Gospodarka żywnościowa jest kluczowa dla polskiej gospodarki. Dlatego aby zapewnić jej dobre funkcjonowanie ważne jest aby cały proces od pola do stołu był nadzorowany przez jeden resort. Pozwoli to na lepszą koordynację takich zagadnień jak znakowanie, kontrola czy też promocja. W przeszłości był resort rolnictwa i gospodarki żywnościowej i warto do tej formuły powrócić. Pan Minister K. Ardanowski pozytywnie odniósł się do tej koncepcji wobec czego zadeklarowaliśmy przygotowanie stosownego wystąpienia do pana Premiera M. Morawieckiego.
 • Pan Andrzej Kuczyński poinformował, że ze względu na systematycznie powtarzające się spory dotyczące cen za owoce dla przemysłu środowiska producentów owoców i przetwórcy opracowały model zagospodarowania owoców na cele przetwórcze i proszą o umożliwienie jego  prezentacji.  Model ten wpisuje się w zaprezentowaną przez pana Ministra koncepcję gospodarki żywnościowej jako łańcucha połączonego.
 • Pan Minister w odniesieniu do poruszanych przez ww. reprezentantów Federacji tematów powiedział:
  • pozytywnie odbiera stanowisko o aktywnym włączeniu się w działania  zmierzające do minimalizacji stosowania śruty sojowej GMO i popularyzacji upraw polskiej soi  bez GMO z zachowaniem bezpieczeństwa paszowego i zapowiedział gotowość  kontynuacji spotkania z przedstawicielami Izby w zaprezentowanym t temacie;
  • co do stosowania neonikotynoidów w zaprawianiu buraków to sprawa wymaga jeszcze merytorycznych dyskusji co do skutków ich zastosowanie, a które wnoszą środowiska pszczelarzy i ekologów; 
  • co do dyskryminowania zakładów przez sieci handlowe to zasygnalizował nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - obniżenie progu obrotów przy składaniu skarg oraz, że nie przewiduje wprowadzania dodatkowych odstępstw od klasyfikacji poubojowe EUROP;
  • poinformował, ze w resorcie prowadzone są intensywne prace nad wypracowaniem uwarunkowań do współpracy producent rolny – przetwórca i jak zajdzie potrzeba to skorzysta z opracowania  minimalizacji sporów na tej linii;
  • podziękował za rzeczową prezentację zagadnień i troskę o kompleksową ocenę sytuacji w gospodarce żywnościowej oraz gotowość do kontynuowania tak merytorycznej współpracy.

Prezes Zarządu pan Rajmund Paczkowski podziękował za umożliwienie spotkania i bezpośrednie zaprezentowanie działań Federacji Gospodarki Żywnościowej RP oraz dyskusję. Zadeklarował merytoryczną współpracę i operatywność co do upowszechniania działań Resortu Rolnictwa. Federacja w pełni  popiera zaprezentowane prze pana Ministra stanowisko co do rozpatrywania gospodarki żywnościowej jako „łańcucha połączonego”, konieczności zmian zasad promocji oraz upowszechnienia stanowisk radców rolnych na placówkach dyplomatycznych.

Opracował
Andrzej  Kuczyński
Dyrektor Biura FGZ RP
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.