Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 6 - 2018

2018-05-30
Kategoria:   

W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu,  któremu  przewodniczył Wice – Prezes Zarządu p. Marek Przeździak.
1.    Zarząd rozpatrzył i zatwierdził sprawozdanie finansowe Federacji za 2017 rok. Federacja osiągnęła w 2017 roku dodatni  wynik finansowy, na wpływy składają się należności ze składek członkowskich, posiada płynność finansową. Aby poprawić jakość usług księgowych z dniem 1 lipca 2018 roku dokonano zmiany biura obsługującego księgowość a wszelkie niedociągnięcia księgowe zostały już wyprowadzone. Dodatnią różnicę wyniku finansowego za 2017 rok Zarząd wnioskuje przeznaczyć na zwiększenie przychodów 2018 roku – decyzje zostaną podjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.
2.    Omówiono aktualne prowadzone działania:
-  jak sprawę zatrudniania cudzoziemców. Wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku przepisy prawne znacząco utrudniły możliwości zatrudniania cudzoziemców i będą bieżąco podejmowane czynności zmierzające do aktualizacji procedur przy zatrudnianiu  oraz urealnienia PKD do „rzeczywistości”, zwłaszcza w zakresie prac sezonowych i odciążenie rolników i przedsiębiorców z zagmatwanych formalności dokumentacyjnych; 
-  potrzebę aktywnego wspierania projektu  ustawy o zmianie ustawy o paszach w zakresie art. 65 umożliwiającego import i stosowanie pasz w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych w terminie do 1 stycznia 2024 roku. Jest to projekt rządowy i istnieje obawa, że może być kontrowany przez kluby opozycyjne;
- rozważano odbycie spotkania z Krajową Radą Izb Rolniczych, Federacja Organizacji Rolniczych, Federacją Polskich Producentów Żywności w celu omówienia  wspólnych działań zmierzających do rozwiązywania ewentualnych zagrożeń dla sektora rolno – spożywczego np. w zakresie gmo, konsolidacji służb nadzoru nad bezpieczeństwem żywności czy zatrudniania cudzoziemców;, 
- potrzebę doinformowania członków o ewentualnych konsekwencjach niezastosowania się do wchodzących przepisów o RODO;
-  postanowiono odbyć  Walne Zabranie Sprawozdawcze FGZ RP w dniu 18 czerwca 2018 roku, początek godz. 12.00 w siedzibie Federacji oraz wystąpić do Członków Federacji o zgłaszanie propozycji tematów, zagadnień,
które powinny być ujęte w harmonogramie działań Federacji.

Opracował                                     Akceptował
Andrzej  Kuczyński                        Marek Przeździak
Warszawa 14.05.2018 r.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.