Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 4 - 2018

2018-05-13
Kategoria:   

1.    W nawiązaniu do uzgodnień z marcowego spotkania 2018 roku z Ministrem Rolnictwa:
-   w dniu 12 kwietnia zostało  skierowane do Prezesa rady Ministrów pismo  w sprawie działań scalających służby nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności. Do działania przekonaliśmy także kierownictwo Krajowej Rady Izb Rolniczych;
-  w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się konferencja w sprawie rynków hurtowych.

2.    W dniu 6 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. paniami Ewa Flaszyńską – Dyrektor Departamentu Rynków Pracy i Magdaleną Sweklej – Zastępcą  Dyrektora Departamentu w sprawie zatrudniania pracowników „ cudzoziemców”. Spotkanie było efektem wystąpienia z dnia 16 lutego 2018 r.
Organizacje branżowe i podmioty gospodarcze uznają, że  wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku procedury zagmatwały i utrudniły legalizację zatrudniania cudzoziemców w polskich przedsiębiorstwach a klasyfikacje wg PKD są niedostosowane do rzeczywistości. Z dyskusji wynikło, że zapisy rozporządzenie nie były wnikliwe konsultowane społecznie jak  i międzyresortowo. Uznano za pilną potrzebę dokonania aktualizacji przepisów prawnych pozwalających nie tylko zatrudnianie nowych cudzoziemców ale utrzymać już pracujących w Polsce.   Trzeba obiektywnie stwierdzić, ze Panie Dyrektor przyznały rację przedstawicielom organizacji samorządowych uczestniczących w spotkaniu jak i były zorientowane o występujących trudnościach. Ustalono, że:
- FGŻ RP wystąpi do Ministra Rolnictwa o działania nowelizujące PKD;
- Resort Pracy udostępni pisma kierowane do powiatowych Urzędów Pracy a  dotyczące   rekomendacji procedur.
Jednocześnie przedstawiciele organizacji branżowych postanowili o  wystąpieniu do Resortu Pracy o  wskazanie rozwiązania możliwości kontynuacji zatrudnienia po 31 grudnia 2018 roku przez cudzoziemców już wykonujących prace.
Działania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce są bieżąco kontynuowane w „trójkącie” Federacja – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. W związku z podjętymi przez KE działaniami dotyczącymi poprawy procesu przeprowadzania oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym i paszowym oraz wzmocnienia zaufania do Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Federacja wystąpiła do Ministra Zdrowia z postulatami dotyczącymi transparentnego zarządzania ryzykiem.


Opracował                                       Akceptował

Andrzej  Kuczyński                          Rajmund Paczkowski
                                                         Prezes Zarządu 

 


Warszawa 30 kwietnia 2018 roku

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.