Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 3 - 2018

2018-03-17
Kategoria:   

Informacja 3 – 2018

1.    W dniu 7 marca 2018 roku odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizował Gabinet Polityczny Ministra z aspiracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z pismem FGŻ RP do Premiera RP  z dnia 23 stycznia 2018 roku. W spotkaniu uczestniczyli Panowie: Rajmund Paczkowski, Marek Przeździak, Krzysztof Nykiel, Janusz Rodziewicz, Adam Tański i Andrzej  Kuczyński. W czasie spotkania omawiano między innymi  zagadnienia dotyczące: 
-   konsolidacji służb nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Pan Minister poinformował, że projekt ustawy został złożony w Kancelarii Premiera i że są różnice co do zapisów projektu ustawy ze strony resortów zdrowia i administracji, szczególnie co pionizacji funkcjonowania urzędu oraz wiodącej roli służb nadzoru weterynaryjnego. Projekt  czeka na rozpatrzenie i zatwierdzenie  przez Rząd. Przedstawiciele wskazali na pilność i sprawność przeprowadzenia reorganizacji gdyż  system bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych parametrów utrzymania konkurencyjności polskiej żywności na rynkach międzynarodowych. Złożona została propozycja wystąpienia do Parlamentu i Premiera oraz odblokowanie i przyspieszenie prac w sprawie konsolidacji służb, do której p. Minister odniósł się przychylnie.;
-    w sprawie gospodarstw wielkotowarowych i scalania ziemi resort preferuje pogląd by zagadnienia te były przeprowadzane  na szczeblu KOWR a nie administracji terenowej co by zabezpieczało spójność uwarunkowań dokonywanych czynności;   
-   w zakresie prywatyzacji spółki cukrowej jak i rynków hurtowych rekomendowano prywatyzację z zabezpieczeniem możliwości nabywania udziałów przez plantatorów, producentów rolnych  i przetwórców. Minister zapowiedział i zaprosił na organizowaną  przez resort konferencję  w sprawie rynków hurtowych;
-    w sprawie programu pozyskiwania białka z polskich roślin zarówno p. Minister jak i przedstawiciele Federacji podzielają pogląd, że proces ten jest kilkuletni i zachodzi potrzeba utrzymania importu  modyfikowanej  śruty sojowej jeszcze przez okres 5 -7 lat. Zwrócono uwagę na potrzebę zmiany stanowiska Polskiego Rządu co do roślin modyfikowanych. Wskazano na nieuzasadnione reprezentowanie Polski w sprawach roślin modyfikowanych na konsultacjach w Brukseli przez przedstawicieli GIS, którzy ograniczają się w większości przypadków do informacji o stanowisku Rządu i nie podejmują dyskusji tym samym Polska jest eliminowana z merytorycznej dyskusji w tym temacie. Przedstawiciele zadeklarowali wspieranie programu białkowego autorstwa Ministerstwa Rolnictwa;
-    w sprawie ASF zaproponowano objęcie płatnością odszkodowania za wyhamowanie hodowli trzody gospodarstw o produkcji co najmniej 1000 sztuk trzody chlewnej;  
-   Pan Minister wyraził pogląd o  potrzebie szeroko pojętej  innowacyjności w produkcji rolnej i przetwórstwie,  zapowiedział przygotowywaną w tym temacie konferencję;
-   poinformowano Pana Ministra o zagrożeniach związanych ze zmianą przepisów w zatrudnianiu pracowników z zagranicy oraz podjętych działania zarówno w KPRM jak i Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Odnośnie informacji o projekcie ustawy o zatrudnianiu pracowników przy pracach sezonowych w rolnictwie  na 120 dni wyrażono pogląd, że projekt ten bardziej  nakłada nowe obowiązki administracyjne i podatkowe na producentów rolnych niż łagodzi problem w pozyskiwaniu pracowników.  


      Opracował                                       Akceptował

Andrzej  Kuczyński                         Rajmund Paczkowski
                                                            Prezes Zarządu 


Warszawa 14 marzec 2018 r.

      
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.