Federacja Gospodarki Żywnościowej

Informacja 2 - 2019

2019-04-15
Kategoria:   

Informacja  2 – 2019

  1. W dniu 9 kwietnia 2019 roku  odbyło się posiedzenie  Zarządu Federacji, któremu przewodniczył p. Rajmund Paczkowski Prezes Zarządu. W dyskusji omawiano i podjęto ustalenia dotyczące:
  • Ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego na 4 czerwca 2019 roku, które odbędzie się w siedzibie Federacji, Warszawa ul. Kopernika 34, początek godz. 10.45. Prosimy o rezerwację terminu. Porządek  Zebrania jak i materiały  zostanie rozesłany w terminie wynikającym ze Statutu.
  • Przyjęto budżet na 2019 roku. Federacja posiada płynność finansową.
  • Omówiono projekt programu działania FGŻ RP na lata 2019 – 2022. Zarząd zwraca się do Członków Federacji  o zgłaszanie w terminie do 15 maja 2019 roku dalszych propozycji do programu działania, zarówno propozycji spraw dotyczących przedmiotowych branż jak i sektora rolno – spożywczego. 
  • Zarząd zaakceptował podpisanie listu intencyjnego o współpracy z organizacjami branżowymi  działającymi pod nazwą „Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych”.  
  • Zarząd prosi o monitorowanie działań Porozumienia Rolniczego i aktywne uczestnictwo w posiedzeniach powołanych Zespołów tematycznych. 
  • Wskazano na  potrzebę przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami resortów wpływających na kształtowanie rozwoju sektora rolno – spożywczego. Zwracamy  się z uprzejmą prośbą  o wskazanie resortów oraz zagadnień, problemów, które powinny być podczas tych spotkań omawiane. Spotkania, w miarę obustronnej zgody, będziemy starali się organizować w siedzibie Federacji oczywiście z udziałem przedstawicieli zainteresowanych organizacji branżowych.  
  • Postanowiono spotkać się w pierwszej połowie maja z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu p. Jerzym Chruścikowskim by przedyskutować problemy hamujące rozwój sektora rolno – spożywczego oraz perspektywy jego rozwoju w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2021 – 2027.  Wstępnie ustalony  termin to 8 maja 2019 roku. 
  • W sytuacji pominięcia FGŻ RP w konsultacjach społecznych ustawy Ministerstwa Środowiska w sprawie „o minimalnej odległości dla planowego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, …” postanowiono zwrócić się do Członków Federacji o aktywność na posiedzeniach Komisji Parlamentu, która będzie tą ustawą się zajmowała. Zobowiązano Dyrektora Biura do śledzenia losów ustawy w parlamencie i doinformowania Członków o terminach ewentualnych posiedzeń Komisji, na których będzie omawiana ustawa. 
  • Federacja poparła nowelizację PKD w zakresie wyłączenia  w całości podklasy Chów i hodowla zwierząt z wykazu podklas działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową.


Opracował – Andrzej  Kuczyński
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.